Latest Movie :
Recent Movies

ยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไตกิจกรรม : ยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดทำวีดีทัศน์ เรื่องยาและสมุนไพรที่ต้องระวังในผู้ป่วยโรคไต โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

งานวันเด็กหอผู้ป่วยเด็ก ชั้น 7 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561กิจกรรม : งานวันเด็กหอผู้ป่วยเด็ก ชั้น 7 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ หอผู้ป่วยเด็ก
 ชั้น 7 เวลา 9.00-11.30 น.

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมงานวันเด็กหอผู้ป่วยเด็ก ชั้น 7 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/9dWArPUlL9XVax5J2

งานวันเด็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561

กิจกรรม : งานวันเด็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น 2 เวลา 08.30-11.30 น.

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมงานวันเด็ก 2561  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/MkEREJw8CEln5r7q2

งานวันเด็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561กิจกรรม : งานวันเด็กโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2561

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเจษฏาบดินทร์ ชั้น 2 เวล 08.30-16.30 น.3 ม.ค. 2561 ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

กิจกรรม : ทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561 วันที่ 3 ม.ค. 2561

ท่านสามารถชมรูปภาพกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ 2561  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/74wcBRoFpjQ8C9Aa2
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MOVIE PNK Channel - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger