Latest Movie :
Recent Movies

ฟุตซอล 2559กิจกรรม : กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ฟุตซอล

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัด กีฬาภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560 โดยมีกีแต่ละประเภทดังนี้ ฟุตซอล ปิงปอง เปตอง เบตนิตัน ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล


ภาพกิจกรรมสวยๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/uV3YtLwFX84bV57Q6

คริสมาส เด็ก 7กิจกรรม : คริสมาส  เด็ก 7

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมในวัน คริสมาส ให้กับเด็กๆๆ โดยมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล รวมกันจัดงานภาพสวยๆๆในงาน ท่านสามารถอัปโหลดได้ท่างด้านล้างนี้   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/EcpXFJ8aVeSgifvB8

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559กิจกรรม : ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


วันเบาหวานโลก 2559กิจกรรม : วันเบาหวานโลก

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อชี้ให้เป็นถึงปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวาน

ทำบุญวัดบัวขัวญ


ภาพกิจกรรม : วัดบัวขัวญ

                      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดสวดอภิธรรมทีวัดบัวขัวญเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง


ท่านสามารถอัปโหลดรูปสวยๆๆๆๆๆๆ ในงาน ด้านทางด้านล้างนี้


https://goo.gl/photos/FEE31PQh32eBctrLA

กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ งานเลี้ยง


กิจกรรม : กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมกีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ขึ้น ภายในวันที่ 16 ธันวาคม2559 - 16 มกราคม 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรมสวยๆๆๆๆๆ มาให้อัปโหลดแล้วครับ คลิกเลยด้านล้างนี้

https://goo.gl/photos/ssCv4CgEXiDyBnWr8

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559
ภาพกิจกรรม : ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2559 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆมัน ๆๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้าง นี้     คลิกเลย


https://goo.gl/photos/naLVDBC9zrJj5qSz7

อบรมอัคคีภัย 2559
ภาพกิจกรรม : อบรมอัคคีภัย 2559

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2559 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆมัน ๆๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้าง นี้     คลิกเลย


https://goo.gl/photos/NyxeBtW3CquUVsB56

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ร.3ภาพกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ร.3

                       โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ภาพกิจกรรมสวยๆ อัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้  เลยครับ


https://goo.gl/photos/t4R7MAySEoeBd7UN9

งานพบปะสังสรรค์ Excellence Serviceกิจกรรม : งานพบปะสังสรรค์ Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/CN2L2CHjcXyoP9Zs7

รุ่น 4 Excellence Service

กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/4ydXbSXQxHtfe9Cy5

รุ่น 3 Excellence Service
กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/MdYZP3N3VyHcL9i78

รุ่น 2 Excellence Service
กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/bUPfRHBZ1xBk2h9Y6


รุ่น 1 Excellence Serviceกิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/b8aAEkB3p48x9syQ6
ฺBig Cleaning Day ทำความดีถวายเพื่อพ่อกิจกรรม : 5ส. ทำความดีถวายเพื่อพ่อ

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีถวายเพื่อพ่อ


5ส. ทำความดีถวายพ่อหลวงภาพกิจกรรม : 5ส ทำความดีถวายพ่อหลวง

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม 5ส. ทำความดีถวายพ่อหลวง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านรวมใจทำความสะอาดตั้งแต่ หน้าโรงพยาบาลถึง หลังโรงพยาบาลภาพสวยๆ มากมาย พร้อมให้อัปโหลดได้แล้วครับ คลิกเลยด้านล้างนีัhttps://goo.gl/photos/KHNrRsrtbA7YV2ys7                     

ภาพ วันคล้ายวันพระราชสมภพภาพกิจกรรม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ

                      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
ภาพสวยๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ด้านล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/tz3cmmn3c4zgMoP79
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมกิจกรรม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมพภ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
ออกกำลังกาย
กิจกรรม : ออกกลังกาย

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้จัดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตื่นตัวในการปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามนโยบาลของรัฐบาล          

ภาพ ออกกำลังกายภาพกิจกรรม : ออกกำลังกาย

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ข้าราชการ ทุกท่าน เพื่อกระตุ้นให้ได้มีพลังในการทำงานราชการ และยังถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกๆอัปโหลดภาพสวยๆ ตอนกำลังเต้น สุดมันได้แล้วครับ ด้านล้างนี้


https://goo.gl/photos/xs5GQGJuhNi1K35h9

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MOVIE PNK Channel - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger