Latest Movie :
Recent Movies

ผลงานวิจัย ผลการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ ของผู้รับบริการเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานสุขศึกษา


กิจกรรม : ผลงานวิจัย ผลการให้คำปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ ของผู้รับบริการเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กลุ่มงานสุขศึกษา
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงาน R2R การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้่งครรภ์อย่างครบวงจร งานห้องคลอด


กิจกรรม : ผลงาน R2R การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้่งครรภ์อย่างครบวงจร งานห้องคลอด
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์
ผลงาน R2R การเปรียบเทียบผลการวัดความยาวของปากมดลูกที่เสียงต่อการคลอดก่อนกำหนด งานห้องฝากครรภ์


กิจกรรม : ผลงาน R2R การเปรียบเทียบผลการวัดความยาวของปากมดลูกที่เสียงต่อการคลอดก่อนกำหนด งานห้องฝากครรภ์
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงาน R2R ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใส่ติ่งอักเสบ PCT ศัลยกรรมกิจกรรม : ผลงาน R2R ผลการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใส่ติ่งอักเสบ PCT ศัลยกรรม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงาน CQI พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรค Thalssemia แบบองค์รวม งานห้องตรวจกุมารเวชกรรม


กิจกรรม : ผลงาน CQI พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรค Thalssemia แบบองค์รวม งานห้องตรวจกุมารเวชกรรม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงาน CQI ผู้ป่วย ESRD ได้รับยาEPO ตามแผนการรักษา งานไตเทียมกิจกรรม : ผลงาน CQI ผู้ป่วย ESRD ได้รับยาEPO ตามแผนการรักษา งานไตเทียม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงาน CQI การพัฒนาดูแลผู้ป่วยตา ณ หอผู้ป่วยพิเศษเจ้าสัว หอผู้ป่วยพิเศษเจ้าสัว
กิจกรรม : ผลงาน CQI การพัฒนาดูแลผู้ป่วยตา ณ หอผู้ป่วยพิเศษเจ้าสัว หอผู้ป่วยพิเศษเจ้าสัว
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์
ผลงานนวัตกรรม คลุมวัสดุพิมพ์ปากขณะพิมพ์ปากเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มงานทันตกรรม


กิจกรรม : ผลงานนวัตกรรม คลุมวัสดุพิมพ์ปากขณะพิมพ์ปากเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มงานทันตกรรม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงานนวัตกรรม การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสองขนาด (BP2in1) ห้องตรวจกุมารเวชกรรม


กิจกรรม : ผลงานนวัตกรรม การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสองขนาด (BP2in1) ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์ผลงานนวัตกรรม เชือกผูกคอแบบใหม่ Safety life งานผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุกรรมกิจกรรม : ผลงานนวัตกรรม เชือกผูกคอแบบใหม่ Safety life งานผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุกรรม
   
             การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า "อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ" Live mindfully, leave peacefully วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฏาบดินทร์

22-24 พ.ย. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560กิจกรรม : 22-24 พ.ย. 2560 ประชุมวิชาการประจำปี 2560

               ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ อาคารเจษฎาบดินทร์

ท่านสามารถ upload รูปภาพงานประชุมวิชาการ  ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


https://photos.app.goo.gl/MC8jno5Sqp5aOZOf2


รูปภาพวันเบาหวานโลก ปี 2560
กิจกรรม : 14 พ.ย. วันเบาหวานโลก ปี 2560

               วันเบาหวานโลก ปี 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย อาคารศรีสุลาลัยท่านสามารถ upload รูปภาพงานเบาหวานโลกได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://photos.app.goo.gl/BwJNNvrBTIeBPlRk1
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MOVIE PNK Channel - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger