Latest Movie :
Recent Movies

ฟุตซอล 2559กิจกรรม : กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ฟุตซอล

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัด กีฬาภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560 โดยมีกีแต่ละประเภทดังนี้ ฟุตซอล ปิงปอง เปตอง เบตนิตัน ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดแข่งขันฟุตซอล


ภาพกิจกรรมสวยๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/uV3YtLwFX84bV57Q6

คริสมาส เด็ก 7กิจกรรม : คริสมาส  เด็ก 7

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมในวัน คริสมาส ให้กับเด็กๆๆ โดยมี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล รวมกันจัดงานภาพสวยๆๆในงาน ท่านสามารถอัปโหลดได้ท่างด้านล้างนี้   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/EcpXFJ8aVeSgifvB8

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559กิจกรรม : ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัย 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


วันเบาหวานโลก 2559กิจกรรม : วันเบาหวานโลก

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เป็นการรณรงค์หลักสร้างความตื่นรู้ในระดับโลกถึงโรคเบาหวาน และจัดขึ้นทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อชี้ให้เป็นถึงปัญหาที่เผชิญชุมชนผู้ป่วยเบาหวาน

ทำบุญวัดบัวขัวญ


ภาพกิจกรรม : วัดบัวขัวญ

                      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดสวดอภิธรรมทีวัดบัวขัวญเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง


ท่านสามารถอัปโหลดรูปสวยๆๆๆๆๆๆ ในงาน ด้านทางด้านล้างนี้


https://goo.gl/photos/FEE31PQh32eBctrLA

กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ งานเลี้ยง


กิจกรรม : กีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมกีฬา สามัคคี กลมเกลียว หนึ่งเดียวรวมใจ ขึ้น ภายในวันที่ 16 ธันวาคม2559 - 16 มกราคม 2560 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

ภาพกิจกรรมสวยๆๆๆๆๆ มาให้อัปโหลดแล้วครับ คลิกเลยด้านล้างนี้

https://goo.gl/photos/ssCv4CgEXiDyBnWr8

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559
ภาพกิจกรรม : ซ้อมแผนอัคคีภัย 2559

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2559 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆมัน ๆๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้าง นี้     คลิกเลย


https://goo.gl/photos/naLVDBC9zrJj5qSz7

อบรมอัคคีภัย 2559
ภาพกิจกรรม : อบรมอัคคีภัย 2559

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ประจำปี 2559 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆมัน ๆๆๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้าง นี้     คลิกเลย


https://goo.gl/photos/NyxeBtW3CquUVsB56

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ร.3ภาพกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ร.3

                       โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ภาพกิจกรรมสวยๆ อัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้  เลยครับ


https://goo.gl/photos/t4R7MAySEoeBd7UN9

งานพบปะสังสรรค์ Excellence Serviceกิจกรรม : งานพบปะสังสรรค์ Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/CN2L2CHjcXyoP9Zs7

รุ่น 4 Excellence Service

กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/4ydXbSXQxHtfe9Cy5

รุ่น 3 Excellence Service
กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 3 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลย


https://goo.gl/photos/MdYZP3N3VyHcL9i78

รุ่น 2 Excellence Service
กิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 2 วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/bUPfRHBZ1xBk2h9Y6


รุ่น 1 Excellence Serviceกิจกรรม : Excellence Service

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดอบรมโครงการสร้างสรรค์พฤติกรรมบริการที่ดีสู่การบริการที่เป็นเลิศ Excellence Service มาตรฐานดี บริการว่องไว ประทับใจถ้านหน้า โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9


ภาพกิจกรรมสวยๆสามารถอัปโหลดได้ทางด้านล้างนีัครับ   คลิกเลยhttps://goo.gl/photos/b8aAEkB3p48x9syQ6
ฺBig Cleaning Day ทำความดีถวายเพื่อพ่อกิจกรรม : 5ส. ทำความดีถวายเพื่อพ่อ

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีถวายเพื่อพ่อ


5ส. ทำความดีถวายพ่อหลวงภาพกิจกรรม : 5ส ทำความดีถวายพ่อหลวง

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม 5ส. ทำความดีถวายพ่อหลวง โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านรวมใจทำความสะอาดตั้งแต่ หน้าโรงพยาบาลถึง หลังโรงพยาบาลภาพสวยๆ มากมาย พร้อมให้อัปโหลดได้แล้วครับ คลิกเลยด้านล้างนีัhttps://goo.gl/photos/KHNrRsrtbA7YV2ys7                     

ภาพ วันคล้ายวันพระราชสมภพภาพกิจกรรม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ

                      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
ภาพสวยๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ด้านล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/tz3cmmn3c4zgMoP79
วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมกิจกรรม : วันคล้ายวันพระราชสมภพ

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมพภ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม
ออกกำลังกาย
กิจกรรม : ออกกลังกาย

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้จัดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตื่นตัวในการปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ตามนโยบาลของรัฐบาล          

ภาพ ออกกำลังกายภาพกิจกรรม : ออกกำลังกาย

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ข้าราชการ ทุกท่าน เพื่อกระตุ้นให้ได้มีพลังในการทำงานราชการ และยังถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสนุกๆอัปโหลดภาพสวยๆ ตอนกำลังเต้น สุดมันได้แล้วครับ ด้านล้างนี้


https://goo.gl/photos/xs5GQGJuhNi1K35h9

ภาพการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 วันที่ 25 พย 59ภาพกิจกรรม : Sport is medicine

                       โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง กีฬาเป็นยาวิเศษ Sport is medicine วันที่่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ท่านสามารถ อัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้ ครับ

https://goo.gl/photos/MBkknqzEWwdW6C4bA

ภาพประชุมวิชาการครั้งที่ 14 วันที่ 24 พย 59ภาพกิจกรรม : Sport is medicine

                   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง กีฬาเป็นยาวิเศษ Sport is medicine  วันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าท่านสามารถอัปโหลดรูปได้ด้านล้างนี้ครับ รูปสวยมากครับ คลิก เลย


https://goo.gl/photos/24akDb6KeqPEhucGA


ภาพ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 พย 59ภาพกิจกรรม : Sport is medicine

                         โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 เรื่อง กีฬาเป็นยาวิเศษ Sport is medicine วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าท่านสามารถอัปโหลดรูปสวยๆของท่านได้ด้านล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/JZvNhDXKVfraG4Tf8

สวดพระอภิธรรม วัดบัวขวัญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกิจกรรม : พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายในหลวง

                 งานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ภาพ ร้องเพลงชาติ ถวายพื่อพ่อภาพกิจกรรม : ร้องเพลงชาติ ถวายเพื่อพ่อ

                       โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมกับ คณะบริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญ และร้องเพลงชาติ ถวายเพื่อพ่อ


ภาพสวยๆ ให้อัปโหลดมาแล้วครับ คลิกด้านล้างนี้เลยครับ


https://goo.gl/photos/CbJA1g5qVinYkVEF6

ร้องเพลงชาติถวายเพื่อพ่อกิจกรรม : ร้องเพลงชาติ ถวายเพื่อพ่อ

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม ร้องเพลงชาติ ถวายเพื่อพ่อ ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ใน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โดยมีคณะบริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ประชาชน ร่วมกันร้องเพลงชาติ ถวายเพื่อพ่อ
ภาพกิจกรรม ยุทธการตามล่าหาความสุขภาพกิจกรรม : ยุทธการตามล่าหาความสุข

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจักประชุมยุทธการตามล่าหาความสุข โดยนายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์ รุ่นที่ 1 และ 2 วันที่ 16 พฤศจิการยน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ ชั้น 9


ท่านสามารถอัปโหลดรูปได้แล้วครับ ทางด้านล้างนี้

https://goo.gl/photos/a74xynkdb37rEPNr6

ภาพกิจกรรม Welcome : Temasek Foundation and Nanyang Polytechnic Internationalภาพกิจกรรม :  Welcome : Temasek Foundation and Nanyang Polytechnic International,Republic of Singapore. 16 November 2016  at 5 Floor. Department of Nursing. Jetsadabadin Buliding. Pranangklao Hospital,Nonthaburi Province.


ท่านสามารถอัปโหลด ด้านทางด้านล้างนี้ ครับ

https://goo.gl/photos/GyKKN5RwCDP625i56ภาพกิจกรรม : ทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพกิจกรรม : ทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจัดทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ท่านสามารถอัปโหลดรูปสวยๆในงานได้ ด้านล้างนี้ คลิกเลย
ภาพกิจกรรม การพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4ภาพกิจกรรม : การพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 4

                         โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 คร้ังที่ 6/2559 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


ภาพสวยๆๆ มาให้อัปโหลด แล้วครับ คลิกด้านล้างนี้เลย


https://goo.gl/photos/6r91zHfjCR9hXf2c8

ภาพกิจกรรม วันเบาหวานโลกภาพกิจกรรม : วันเบาหวานโลก

                        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมสัปดาห์เบาหวาน ขึ้นในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารมารดาเรียม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี มีการให้บริการตรวจต่างๆมากมาย เช่น ตรวจหลอดเลือดแดง วัดความดันลูกตา ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โภชนาการ และอื่นๆ อีกมากมาย


ภาพกิจกรรมสวยๆ ท่านสามารถอัปโหลดได้ด้านล้างนี้ครัง  คลิกเลย


https://goo.gl/photos/4ev7qP4PMAAH7Umq5

ภาพกิจกรรม จุดเทียนถวายอาลัย ท่าน้ำนนท์ภาพกิจกรรม : จุดเทียนถวายอาลัย


                     โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเข้าร่วม จังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี และพสกนิกร ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพะรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ ริมเขี่อนท่าน้ำนนทบุรี


ภาพสวยๆๆ พร้อมอัปโหลด ด้านล้างนี้ครับ


https://goo.gl/photos/jVuxgtAe19xQRDxDA

ภาพ การตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ม.สยามกิจกรรม : การตรวจเยี่ยมและประเมินติดตามความพร้อมในการผลิตบัณฑิต ม.สยาม

               โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ทำการถูกตรวจเยี่ยมและประเมินติดตามความพร้อมในการผลิตบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2559 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ชั้น 7 อาคารเจษฏาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรีท่านสามารถอัปโหลดรูปได้ ทางด้านล้านนี้้


https://goo.gl/photos/vCes4JMKevEudeMD6

งานทำบุญถวายในหลวงภาพกิจกรรม : งานทำบุญถวายในหลวง

                      โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทำบุญถวายในหลวง ทุกวันอังคารของสัปดาห์  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ท่านสามารถอัปโหลดภาพได้ ทางด้านล้างนี้ ครับ     คลิกเลย

https://goo.gl/photos/q4aDFfijCQTZFJY79

Service plan ปลัดตรวจเยี่ยม

 
ภาพกิจกรรม : Service plan ปลัดตรวจเยี่ยม

                       ประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8


ภาพสวยๆๆ อัปโหลดได้ทางด้านล้างนี้ครับ  คลิกเลย


https://goo.gl/photos/2mKhGmRBkAfDScW99

ภาพ ทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภาพกิจกรรม : ทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                     โรงพยาบาลจัดทำบุญถวายพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


ท่านสามารถอัปโหลดรูปสวยๆในงานได้ ด้านล้างนี้   คลิกเลย

https://goo.gl/photos/7ZJjDRG4touYxeFw7

ปลัดตรวจเยี่ยม Service planกิจกรรม : การตรวจเยี่ยม Service plan
           
                ประชุมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) จังหวัดนนทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ห้องประชุมศรีสุลาลัย ขั้น 8
ภาพ สัปดาห์วันแพทย์แผนไทยกิจกรรม: สัปดาห์วันแพทย์แผนไทย

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่ป่วงชนชาวไทยนานัปการพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านาการแพทย์แผนไทยมาเผยแผร่ในวงกว้าง


ภาพกิจกรรม อัปโหลดได้ที่ด้านล้างนี้    คลิกเลย

https://goo.gl/photos/8AR5euZJeorbec9p8

ภาพ ถวายอาลัยในหลวง ม.สยาม
กิจกรรม : ถวายอาลัยในหลวง ม.สยามภาพกิจกรรมดีมาให้อัปโหลด ด้านล้างนี้ครับ


https://goo.gl/photos/bNfa8Chiej5Jq2Qa9

ภาพ ทำบุญเลี้ยงพระวันทันตกรรมกิจกรรม : ทำบุญเลี้ยพระวันทันตกรรม


                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมสัปดาห์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคลินทราบรมราชชนรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเจ้าสัว โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี มีการทำบุญเลี้ยงพระเชัา 9 รูป ร่วมใส่บาตข้าวสารอาหารแห้ง


ภาพกิจกรรมร่วมทำบุญสวยๆๆ มาให้อัปโหลด แล้ว ครับ คลิกเลยด้ายล้างนี้


https://goo.gl/photos/hZ6CY9g67EsYRAwA6

ภาพ ถวายคำอาลัยจังหวัดนนทบุรีกิจกรรม : ถวายคำอาลัยจังหวัดนนทบุรี

                   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เข้าร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะตัังมั่นเจริญรอยตามเบี้องพระยุคลบาท จะสืบสานพระราชปณิธาณที่จะรักษาบ้านเมืองให้เป็นแผ่นดินทองที่มีความสงบ มีความรัก มีความสามัคคี และจะร่วมกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ภาพกิจกรรมแห่งความทรงจำดีๆ  อัปโหลด ได้ด้านล้างนี้ คลิกเลย

ภาพ วันพยาบาลสากลกิจกรรม : วันพยาบาลเแห่งชาติ

                โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมโครงการสัปดาห์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประชุมวิชาการ วันพยาบาลแห่งชาติ 2559 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

ภาพกิจกรรมสวยๆ มากมาย  อัปโหลดภาพ  คลิกเลยด้ายล้างนี้ ครับ


https://goo.gl/photos/dpgdSuRZZ4x9Kkjx9

วันแพทย์แผนไทยกิจกรรม : วันแพทย์แผนไทย

              โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรม วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.นักศึกษาแพทย์ถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรม : นักศึกษาแพทย์ ร่วมถวายอาลัย

                โรงพยาบาลพระนั้งเกล้า และนักศึกษาแพทย์ศาสตร ร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารเจษฎาบดินทร์ ชั้น 1 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
วันทันตกรรม ครั้ง ที่ 3กิจกรรม: วันทันตกรรม ครั้ง ที่ 3
     
                       โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมวิชาการ โครงการกิจกรรมวันทัตกรรมสาธารณสุข ครั้งที่ 3 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุลาลัย เวลา 08.00-16.00 น.


ท่านสามารถอัปโหลด รูปภาพได้ ทางด้านล้างนีี้   คลิกเลย

https://goo.gl/photos/EDq32N95641mLuQa6

ภาพ ออกหน่วยพระไทยสุขภาพดีกิจกรรม : พระไทยสุขภาพดี

                 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดออกหน่วยตรวจสุขภาพ พระภิกษุ สามเณร เคลือนที่ ณ วัดบัวขวัญ ซึ่งมี ทั้ง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจอย่างพร้อมเพียงกัน


ท่านสามารถชมภาพ หรืออัปโหลดรูปได้ ทางด้านล่างนี้

https://goo.gl/photos/B1kYgCcd11P8RQCG7

ฟุตซอลประจำปี 2559กิจกรรม  : การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2559

                  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายใน ในวันที่ 4-25 ตุลาคม 2559 ทุกวันอังคารของสัปดาห์ แบ่งเป็น 4 ทีม ทีมจากห้องเผือก ทีมจากห้องช่าง ทีมจากจ่ายกลาง และทีมจากศูนย์เปล เพื่อเชื่อมสัมพันกันระหว่างเจ้าหน้าทีด้วยกัน


ภาพกิจกรรมดีๆ สามารถ คลิกอัปโหลดได้ด้านล้างนี้


https://goo.gl/photos/kpq2N1FN6L6EAea57

ภาพ รณรงค์ 3 เก็บ ลดการแผ่รระบาดไข้หวัดซิก้ากิจกรรม : รณรงค์ 3 เก็บ ลดการแผ่รระบาดไข้หวัดซิก้า

               โรงพยาบาลจักกิจกรรมรณรงค์ 3 เก็บให้ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้มีความรู้ในการลดการแผ่รระบาดไข้หวัดซีก้า โดยมีนักศึกษา แพทย์มารวมรณรงค์ ในครั้งนี้้


รูปภาพกิจกรรามดี  คลิกอัปโหลดด้านล้างนี้

https://goo.gl/photos/F7MhsQp8cnL2ojm17

บูรพาภิวัฒน์ อนาคต 4.0


ประชุมวิชาการ : บูรพาภิวัฒน์ อนาคต 4.0

        โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เรือง บูรพาภิวัฒน์ อนาคต 4.0 และความท้าทายการบริหารจัดการโรงพยาบาลการแพทย์และสาธารณสุขไทย ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาบพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี


ภาพการประชุมสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทยภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2/2559 สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย เรื่อง บูรพาภิวัฒน์ อนาคต 4.0 และความท้าทายการบริหารจัดการโรงพยาบาลการแแพทย์และสาธารณสุขไทย  ในวันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั้่งเกล้า จ.นนทบุรี


ท่านสามารถอัพโหลดได้ด้านล้างนี้     คลิกเลย


https://goo.gl/photos/w1xQtHJscyqfYQJK9
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MOVIE PNK Channel - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger