Latest Movie :
Recent Movies

ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

  กิจกรรม : ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวัน ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โดยมีกิจกรรมทำบุญ พระสงฆ์ 9 รูป มีการบริจาคเลือด และเปิดนิทรรศการความเป็นมาของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต


รูปภาพคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

https://photos.app.goo.gl/pcR78rok8wzr6pTM8

ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


 กิจกรรม : ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดกิจกรรมวัน ครบรอบ 65 ปีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โดยมีกิจกรรมทำบุญ พระสงฆ์ 9 รูป มีการบริจาคเลือด และเปิดนิทรรศการความเป็นมาของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจากอดีตถึงปัจจุบัน และอนาคต15 มิ.ย. 2565 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 


กิจกรรม : พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

รูปภาพคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Isolation Gown


กิจกรรม : ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  Isolation Gownโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดทำขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  Isolation Gown

  โดยกลุ่มงานIC โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

 

ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Isolation Gown


 กิจกรรม : ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Isolation Gown


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดทำขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล  Isolation Gown

  โดยกลุ่มงานIC โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี


ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall


 กิจกรรม : ขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดทำขั้นตอนการถอดเครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall  โดยกลุ่มงานIC โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรีขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall


 กิจกรรม : ขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจัดทำขั้นตอนการใส่เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Coverall  โดยกลุ่มงานIC โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. MOVIE PNK Channel - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger